Reduir la presencialitat

Reduir la presencialitat

by Institut Lluís de Peguera -
Number of replies: 0

Benvolguda comunitat educativa,

Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i  ensenyaments de règim especial) i els centres de formació d’adults i les escoles oficials d’idiomes han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveien els seus propis plans d’organització, sempre que no haguessin pres ja mesures en aquest sentit. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció amb el dret a l’educació de l’alumnat.

Nota de premsa: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388983/educacio-mantindra-presencialitat-lalumnat-infantil-primaria-secundaria

Seguint aquest protocol, el batxillerat diürn mantindrà la organització actual (amb un 80% de sessions presencials) i al batxillerat nocturn es començarà a treballar també amb un 80% de presencialitat.

Cordialment,

Equip directiu