Activitats de mindfulness per a batxillerat nocturn.