Curs de 3r d'ESO digital. Continguts segons programació competencial.