Recordatori de les ventilacions

Recordatori de les ventilacions

by Institut Lluís de Peguera -
Number of replies: 0

Benvolguda comunitat educativa,

Es recorda des de la Comissió de Seguiment de la la PGA: Pla d’organització bàsic (curs 2021/22) que segons el document Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19, del 2021, «Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat [...] Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.». Això també es contempla en el Programació General Anual: Pla d'organització bàsic (curs 2021/22) de l'institut.

Gràcies,

Equip directiu