Diguem prou a la violència masclista!

Diguem prou a la violència masclista!

by Institut Lluís de Peguera -
Number of replies: 0

Des de l’Institut Lluís de Peguera volem donar visibilitat i importància a un fet que malauradament encara ara és present a les nostres vides: la violència de gènere o masclista. Sense anar més lluny, a la nostra ciutat, hem viscut molt recentment el cas de «La Manada de Manresa». Per això, creiem convenient treballar aquest tema en molts àmbits, dins de l’institut i en la nostra vida diària educativa. Tenim molt clara la responsabilitat i el paper fonamental de l’escola per erradicar un fet que encara arrosseguem com a societat i cultura. Pensem que, la coeducació, l’educació responsable i solidària, les activitats que fomenten la igualtat i l'equitat i que rebutgen qualsevol tipus de violència són l’eina bàsica per encaminar el jovent cap a noves formes d’entendre's entre les persones. El respecte cap a l’orientació sexual i cap la diversitat sexual i de gènere són fonamentals. Fomentar la llibertat individual per decidir i educar en el respecte col·lectiu cap a tothom és vital. 

Entenem que educar és quelcom que va més enllà d’una transmissió de coneixements i que l’educació és molt més global en el sentit de descobrir eines de creixement personal, d’autoconeixement, d’un aprenentatge i d’una gestió de les emocions de manera que puguem afrontar i resoldre situacions de forma assertiva. Les noies i els nois són el futur i assumim que seran part de la societat i de la cultura, per tant, hem d'entendre que la comunitat educativa és qui condueix i té la responsabilitat, sota uns valors, de conduir el futur i el teixit social i cultural.

Per tot això, des de l’Institut volem dotar d'una actitud crítica davant dels casos de violència i activem recursos que treballen aquest fet. L’observació, la detecció, el diàleg i el treball de forma artística són accions que portem a terme per fer del nostre alumnat joves conscients que, entre totes i tots tenim la responsabilitat d’entendre el respecte mutu, d’entendre la solidaritat, de respectar un SÍ o un NO, per posar fi a tota violència.